Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Je lepšie požiadať o dôchodok, ešte v tomto roku alebo počkať do budúceho?

Pýtali ste sa:

Tento rok v októbri 2022 budem mať nárok na starobný dôchodok. Budúci rok sa očakáva zmena dôchodkového systému, ktorá ešte nie je schválená. Som plne zamestnaný v štátnej správe. Kedy je najlepšie požiadať o dôchodok, ešte v tomto roku alebo čakať až do budúceho roku 2023, alebo ešte neskoršie. Do dôchodku sa nechystám a ešte plánujem pokračovať v zamestnaní. Nie som poberateľ výsluhového dôchodku. Tu by som očakával poradiť ako ďalej, alebo neváhať a požiadať dňom dovŕšenia dôchodku v októbri 2022 o starobný dôchodok a pokračovať v zamestnaní ako štátny zamestnanec, alebo žiadosť ešte nepodávať nakoľko maximálne 3 roky spätne sa dôchodok môže doplatiť. Predčasný dôchodok nežiadam nakoľko by som musel ukončiť zamestnanecký po­mer.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

O tom čo je pre poistenca lepšie/výhodnejšie sa rozhoduje sám po zvážení svojej ekonomickej, zdravotnej a sociálnej situácie. Pri rozhodovaní treba brať do úvahy aktuálnu dôchodkovú hodnotu, ktorá sa každý rok mení, valorizáciu dôchodku, ako aj možnosť zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok bez poberania tohto dôchodku.

Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku dňom dovŕšenia dôchodkového veku, pre výpočet sumy starobného dôchodku bude použité obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, vymeriavacie základy od roku 1984 do roku 2021 a aktuálna dôchodková hodnota platná v roku 2022. Odo dňa priznania starobného dôchodku Vám bude patriť valorizácia na rok 2022. Od 1. 1. 2023 Vám bude patriť aj valorizácia na rok 2023.

Ak sa rozhodnete požiadať o starobný dôchodok až od januára 2023, pre výpočet sumy starobného dôchodku bude použité rovnaké obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, vymeriavacie základy od roku 1984 do roku 2021 a aktuálna dôchodková hodnota platná v roku 2023. K sume starobného dôchodku Vám bude pripočítané zvýšenie za obdobie zamestnania po dovŕšení dôchodkového veku bez poberania dôchodku. Bude sa hodnotiť aj vymeriavací základ odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku do 31. 12. 2022. Odo dňa priznania starobného dôchodku Vám bude patriť valorizácia na rok 2023.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy