Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Prepočíta sa dôchodok opatrovateľovi, ak je on starobný dôchodca?

Pýtali ste sa:

Prepočíta sa dôchodok opatrovateľovi, ak je on starobný dôchodca?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Obdobie poskytovania príspevku za opatrovanie sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava, ak fyzická osoba mala poskytovaný príspevok za opatrovanie a mala počas poskytovania príspevku trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, ako osoba starajúca sa o dieťa, ako fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Z uvedeného vyplýva, že poberateľovi starobného dôchodku sa jeho dôchodok neprepočíta z titulu výkonu opatrovania osoby s ŤZP.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy