Práca, dávky, dôchodok

Otázky a odpovede na invalidný dôchodok

Pýtali ste sa:

Som matka dvojčiat s diagnózou detská mozgová obrna, vek – tesne pred 18, chalani majú tzv. invalidný dôchodok z mladosti. Niekde som sa dočítala, že keby navštevovali strednú školu a nepožiadali by sme o dôchodok z mladosti, mohli by sme im doplatiť do Sociálnej poisťovne nejakú sumu peňazí a mohli by sme požiadať o invalidný dôchodok, ktorý by bol vyšší. Je to teda možné aj v našom prípade? Musia školu dokončiť? Prípadne stačí ukončiť prvý ročník? Neporušíme takýmto konaním nejaký iný zákon? A ako ich prípadné ďalšie vzdelávanie ovplyvní zrušenie svojprávnosti po 18 na právne, resp. zdravotné úkony.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Vo všeobecnosti platí, že osobné mzdové body (OMB) sa určujú za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia, teda za obdobia dôchodkového poistenia získané pred vznikom nároku na dôchodok. Pri invalidnom dôchodku pred vznikom invalidity. Predpokladom určenia aj OMB u poistenca vo veku do 20 rokov za obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia je, aby súčasne pred vznikom invalidity získal obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia v rozsahu najmenej jedného roka a jeho invalidita vznikla po dovŕšení 16 rokov veku, teda vo veku, keď už nezaopatrené dieťa mohlo byť dôchodkovo poistené.

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť osoba po dovŕšení 16 rokov veku a toto poistenie vzniká najskôr odo dňa prihlásenia sa na dobrovoľné dôchodkové poistenie, a to najskôr odo dňa podania prihlášky. Dodatočným doplatením poistného nevzniká spätne status poistenca.

To znamená, že aby sa v uvedenej situácii určil OMB aj za obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, musela by invalidita vašich synov vzniknúť po dovŕšení 16 rokov veku a súčasne by muselo byť pred vznikom invalidity preukázané získanie najmenej jedného roka dobrovoľného dôchodkového poistenia. Ak by tieto podmienky neboli splnené, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia sa zohľadní až pri posúdení nároku na inú dôchodkovú dávku, napr. pri starobnom dôchodku.

Zákon umožňuje vznik nároku na invalidný dôchodok fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou v čase nezaopatrenosti (od narodenia najdlhšie do 26. roku veku), najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Podmienka získania potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok sa považuje za splnenú. Suma invalidného dôchodku sa určí v súlade so zákonom o sociálnom poistení v platnom znení stanoveného OMB 0,67. To znamená, že na prípadné obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy získané pred 18 rokom veku sa v tejto situácii neprihliada.

O invalidite a jej vzniku rozhoduje výlučne posudkový lekár Sociálnej poisťovne v súlade so zákonom o sociálnom poistení a na základe predložených lekárskych správ a nálezov.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy