Práca, dávky, dôchodok

Minimálny predčasný dôchodok

Pýtali ste sa:

Chcela by som požiadať o predčasný dôchodok, vyšla mi suma 260 eur, zaujímalo by ma, či po dosiahnutí dôchodkového veku mi táto suma bude zvýšená na minimálny dôchodok. Mám započítaných 39 rokov a momentálne som na invalidnom dôchodku a poberám 130 eur.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Pre nárok na predčasný dôchodok je potrebné, aby poistenec splnil tieto podmienky: získal najmenej 15 rokov poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

A ak je poistenec aj sporiteľom v II. pilieri, súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Suma, od ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok je 375,10 eura. Ak vám vychádza suma 260,00 eura, nemáte naň nárok.

Dovŕšením dôchodkového veku Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku na minimálny dôchodok, ak sú splnené všetky podmienky, Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok na sumu minimálneho dôchodku a vydá o tom písomné rozhodnutie.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy