Práca, dávky, dôchodok

Pýtali ste sa:

V novembri tohto roka mám nárok na starobný dôchodok. Od januára poberám dávku v nezamestnanosti. Ako dlho ju môžem poberať?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Všeobecne platí, že podporné obdobie v nezamestnanosti trvá šesť mesiacov, ak je poberateľ dávky po celý čas evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce. Ešte pred uplynutím podporného obdobia nárok na dávku (okrem vyradenia z evidencie) zaniká tiež dňom priznania starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. To znamená, že dňom priznania starobného dôchodku vám nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy