Práca, dávky, dôchodok

Pýtali ste sa:

Som poberateľkou starobného dôchodku. Manžel mi zomrel, bol poberateľom starobného dôchodku z 1/3 zo Slovenska a 2/3 z Českej republiky. Ako sa bude riešiť tento súbeh dôchodkov ?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Po zomretom manželovi máte možnosť požiadať o vdovský dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska. Jednou žiadosťou požiadate o vdovský dôchodok podľa zákonov Slovenskej republiky a aj podľa právnych predpisov Českej republiky. Sociálna poisťovňa rozhodne o vdovskom dôchodku podľa našich zákonov a súčasne uplatní za vás nárok na vdovský dôchodok v Českej správe sociálneho zabezpečenia v Prahe.

Sociálna poisťovňa vypočíta sumu vdovského dôchodku z dôchodku vášho manžela, ktorý mu vyplácala Sociálna poisťovňa. Porovná ju so sumou vášho starobného dôchodku. Vyšší dôchodok vám bude Sociálna poisťovňa vyplácať v plnej sume a nižší z dôchodkov vám bude vyplácať v sume jednej polovice. O vdovskom dôchodku podľa právnych predpisov ČR rozhodne Česká správa sociálneho zabezpečenia.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy