Práca, dávky, dôchodok

Pýtali ste sa:

Mám odpracovaných 17,5 roka v Srbsku a tu na Slovensku budem mať 8,5 roka (som narodený roku 1959). To bude spolu 26 rokov, ak si doplatím štyri roky v Srbsku, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok), alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok.

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou – vo vašom prípade inštitúciou sociálneho zabezpečenia v Srbsku).

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy