Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Ako sa na dôchodok započítava práca na dohodu a čas na úrade práce

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. V jednom závode som odpracovala 32,5 roka. Závod nakonec zatvorili. Potom som cca 4,5 roka pendlovala medzi úradom práce v evidencii pre nezamestnaných a pracovnou agentúrou striedavo tam -tam, kde mňa chceli zamestnať a zamestnávali len určitý čas. Po tomto období som sa zamestnala na asi na 2 roky, kedy zas zrušili miesto a po 2 mesiacoch sa mi podarilo opäť zamestnať, kde som až doteraz. Mám 61 rokov a dve deti, o rok by som mala ísť do dôchodku. Ako sa bude započítavať obdobie, keď som bola vedená na úrade práce ako nezamestnaná a pracovné zmluvy z agentúr, ktoreé boli cca vždy na mesiac, alebo na určitú dobu. A taktiež ako to zdokladujem k žiadosti o dôchodok. Ďakujem za odpoveď

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Odporúčame Vám požiadať Sociálnu poisťovňu (mailom alebo telefonicky) o vyhotovenie a zaslanie Informácie o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca. Doby poistenia, ktoré sú uvedené v Informáciách už nemusíte dokladovať, tie sú evidované v Sociálnej poisťovni. Doby poistenia, ktoré nie sú uvedené v Informáciách Sociálna poisťovňa neeviduje a odporúčame včas si zabezpečiť potrebné doklady – pracovné zmluvy, potvrdenia o evidencii na úrade práce do roku 2000 a potvrdenia o poberaní podpory v nezamestnanosti do roku 2003, doklady o štúdiu, rodné listy detí. Tieto doklady (originály) potom predložíte v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne pri spisovaní žiadosti o dôchodok.

Dohody nie vždy zakladali účasť na dôchodkovom poistení, preto niektoré obdobia práce na Dohodu nie je možné pre dôchodkové účely hodnotiť.

Evidencia na úrade práce sa hodnotí pre dôchodkové účely takto: do 31. 12. 2000 sa hodnotí všetka doba evidencie na úrade práce; od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 sa hodnotí len obdobie poberania podpory v nezamestnanosti; od 1. 1. 2004 sa doba evidencie na úrade práce nehodnotí vôbec – túto dobu je možné pre dôchodkové účely hodnotiť len vtedy, ak si poistenec za toto obdobie platil dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo ak si toto poistenie doplatí dodatočne, napr. pri požiadaní o dôchodok.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu