Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Dôchodok, výchova dieťaťa a druhý raz ženatý vdovec

Pýtali ste sa:

27. 3. 2021 dovŕšim 60 rokov. V roku 2002 mi zomrela manželka. Vychovali sme 2 deti. Rok ich narodenia 1987 a 1988. Teraz som ženatý. Mám 45% invalidný dôchodok. Mám nárok na predčasný starobný dôchodok a môžem uplatniť +1 rok na deti?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Pre nedostatok informácií uvedených v otázke, môžeme odpovedať len všeobecne. Výchova dieťaťa sa zohľadňuje prednostne žene. Muž má nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa len vtedy, ak ju nie je možné zohľadniť žene, napr. z dôvodu smrti ženy pred dosiahnutím dôchodkového veku. Ak sa muž znovu ožení, splnenie podmienky výchovy dieťaťa sa skúma nielen u otca dieťaťa, ale rovnako aj u jeho druhej manželky, ak prevzala starostlivosť o dieťa a spolu s otcom dieťaťa sa podieľala na výchove. Súčasne platí, že výchova dieťaťa sa zohľadní prednostne žene.

Podmienky výchovy dieťaťa sú uvedené tu.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu