Práca, dávky, dôchodok Práca

Nárok na odstupné a odchodné

Pýtali ste sa:

Pracovala som v zdravotníctve 48 rokov. V roku 2015 som požiadala o dôchodok, ale pracovala som doteraz a poberala dôchodok. Od 24. 7. 2020 som PN, ktorá končí 15. 6. 2021 s tým, že ukončujem pracovný pomer. Mám nárok na odstupné a odchodné?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Toto je potrebné riešiť so zamestnávateľom v zmysle Zákonníka práce, pričom niektoré veci môže mať zamestnávateľ upravené v Kolektívnej zmluve.

Odpoveď z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípade, ak s ním ukončí pracovný pomer zamestnávateľ. Pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo sa zamestnanec stane nadbytočný, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné aj pri skončení pracovného pomeru dohodou.

Odchodné patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %. Odchodné je najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy