Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Kedy na predčasný dôchodok, ročník 1961 a 3 deti

Pýtali ste sa:

Narodila som sa 3. 10. 1961, mám 3 deti, kedy môžem požiadať o predčasný dôchodok?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1961, ktorá vychovala tri deti, je podľa právnych predpisov platných od 1. januára 2021 – 61 rokov a 8 mesiacov. Tento vek dovŕšite 3. júna 2023. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, t. j. už aj teraz.

Pre nárok na predčasný starobný dôchodok je potrebné, aby poistenec splnil tieto podmienky: získal najmenej 15 rokov poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. A ak je poistenec aj sporiteľom v II. pilieri, súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôže byť poistenec povinne dôchodkovo poistený. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu