Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Práca popri predčasnom dôchodku

Pýtali ste sa:

Dobrý deň. Chystám sa na predčasný dôchodok a chcem sa Vás spýtať, či počas poberania predčasného dôchodku môžem pracovať brigádnicky, alebo na dohodu. Ak áno, tak do akej výšky, alebo vôbec môžem pracovať do starobného dôchodku?

Ďakujem Vám za odpoveď.

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Poberateľ predčasného starobného dôchodku môže tento dôchodok poberať a zároveň môže pracovať na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, ale len za predpokladu, že si z dohody uplatní výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie. To znamená, že požiada zamestnávateľa o odvodovú úľavu. Príjem z takejto dohody nesmie v kalendárnom roku presiahnuť 2 400 eur. Uplatniť výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie môže len poistenec, ktorému už bol predčasný starobný dôchodok priznaný, teda nie žiadateľ o priznanie predčasného starobného dôchodku.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu