Práca, dávky, dôchodok Dôchodok

Podmienky pre nárok na invalidný dôchodok

Pýtali ste sa:

Som po výmene bedrového kĺbu a mám diabetologické problémy. Môžem požiadať o invalidný dôchodok? Ak áno, za aký čas po operácii?

Sociálna poisťovňa odpovedá Sociálna poisťovňa

Možnosť požiadať o invalidný dôchodok odporúčame konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom. Ak to ošetrujúci lekár odporučí, môžete požiadať o invalidný dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu. Pre nárok na invalidný dôchodok je však potrebné splniť dve podmienky. Poistenec musí byť invalidný s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a musí získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity.

Invaliditu a percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určuje výlučne posudkový lekár na základe predložených lekárskych správ a nálezov a v súlade s prílohou č.4 k zákonu o sociálnom poistení.

Nenašli ste odpoveď na Váš problém?

Požiadať o radu Chcem radu

Najnovšie témy